Klubblokalen är stängd under jul och nyårshelgerna, från 18:e december till den 20:e januari.

Klubblokalen öppnar igen tisdagen den 21:e januari.

 

Klubblokalen
Klubblokalen på Hjortsbergavägen 20 är öppen på tisdagar. Vi har fiskelitteratur, filmer att ta del av eller bara fika och prata fiske. Har ni något ni vill fråga om utrustning, flugbindning och fiske m.m. så kom ner. Nya medlemmar har tillkommit under året, ni är alla mycket välkomna. Besök oss i klubblokalen på tisdagskvällar från kl. 19 och ett par timmar framåt. Varannan tisdag med början i slutet september blir det flugbindning, start klockan 18.

Klubbfiskevattnet Norregöl
Inplantering av regnbåge sker i mitten/slutet av september, större fisk från 1,5 kg och uppåt kommer att levereras. Arbetsdag inplanerad den 11/9, mellan klockan 10 till cirka 13. Röjning runt sjön står främst på programmet. Klubben bjuder på korv. Under sommarn har stugan använts en hel del men tyvärr så har det skräpats ner vid flera tillfällen. Vi uppmanar alla som använder stugan att ta med sopor hem och städa efter besöket för allas trevnad.

 

Klubben har en sluten facebook sida/grupp enbart för klubbens medlemmar. Anslutning till gruppen görs till Tony Forsberg via facebook.

 
Fångad av Björn Norgren i Norge 2018.