Årsmöte

Styrelsen för Nättraby SFK, kallar härmed alla medlemmar till klubbens 41:a årsmöte, för verksamhetsåret 2018.

Mötet äger rum tisdagen den 27/11 kl. 19.00, i klubblokalen på Hjortsbergavägen 20 i Johannishus.

Ingång i bottenplanet och på dörren finns en klubbdekal.

 

Klubblokalen
Klubblokalen på Hjortsbergavägen 20 är öppen på tisdagar. Vi har fiskelitteratur, filmer att ta del av eller bara fika och prata fiske. Har ni något ni vill fråga om utrustning, flugbindning och fiske m.m. så kom ner. Nya medlemmar har tillkommit under året, ni är alla mycket välkomna. Besök oss i klubblokalen på tisdagskvällar från kl. 19 och ett par timmar framåt.

 
Fångad av Björn Norgren i Norge 2018.