Ordförande
Christer Karlsson
0709-651444
b.christer.karlsson@gmail.com

Kassör
Bo Svensson
0705-697528

Klubbmästare
Eivind Ahlm
0457-30641

Klubbens Pg är: 435 50 56-5