Klubben: Årsavgift

Senior 500:-

Pensionär 500:-

Junior 150:-

Familjemedlem 25:-

Klubbvattnet: Årsavgift

Senior 1000:-

Pensionär 1000:-

Junior 500:-

 

Samtliga avgifter till klubben och klubbvattnet ska vara på plusgirokonto 435 5056-5 senast den  31/1.

Glöm inte att ange från vem inbetalningen kommer samt namn på de familjemedlemmar som ingår.