Klubben: Årsavgift

Senior 600:-

Pensionär 600:-

Junior 150:-

Familjemedlem 25:-

Klubbvattnet: Årsavgift

Senior 1000:-

Pensionär 1000:-

Junior 500:-

 
Kostnaden för gästfiskekort i klubbvattnet är 150:-.

 

Samtliga avgifter till klubben och klubbvattnet ska vara på plusgirokonto 435 5056-5 senast den  31/1.

Glöm inte att ange från vem inbetalningen kommer samt namn på de familjemedlemmar som ingår.