Ordförande
Christer Karlsson
0709-651444
b.christer.karlsson@gmail.com

Kassör
Kontakta ordförande

Klubbmästare
Börje Ludvigsson
0738-564398

Klubbens Pg är: 435 50 56-5